Название Звіт про виробничу практику з спеціальності «Облік і аудит»
Количество страниц 65
ВУЗ Государственная академия жилищно - коммунального хозяйства
Год сдачи 65
Содержание Зміст

Розділ № 1. Ознайомлення з підприємством та організацією
виробничої діяльності підприємства.
1.1.Загальні положення……………………………………………………3.
1.2. Основні цілі та види діяльності товариства…………………………3.
1.3. Майно та кошти товариства………………………………………….6.
1.4. Статутний капітал (фонд) товариства……………………………….7.
1.5. Розподіл доходів, прибутку, покриття збитків і створення фондів товариства……………………………………………………………..8.
Розділ № 2. Облік доходів.
2.1. Доходи і результати діяльності…………………………………….10.
2.2. Облік доходу від реалізації продукції, товарів та інших активів...16.
Розділ № 3. Облік витрат.
3.1. Групування та облік витрат виробництва за елементами……….30.
3.2. Облік загальновиробничих і адміністративних витрат……….…50.
4. Висновок……………………………………………………………….….58.
5. Список використаних джерел……………………………………………60.
6. Додатки………………………………………………………………...….61
Список литературы Список використаної літератури:
1. Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993р. №250, зі змінами та доповненнями;
2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999р. №291;
3. Голов С.Ф., Коспоченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарії. Практичний посібник. – К.: Лібра, 2001, ст. 67-82
4. Сопко В.В. “Бухгалтерський облік”, ст.298-303.
5. В.М. Пархоменко Бухгалтерський облік в Україні/ нормативи, коментарі – К., «ЛІБРА», 1998, ст.389-400
Цена: Договорная